planhyvlat
planhyvlat

Planhyvlat virke

Planhyvlat virke är en rektangulärt hyvlad bräda som är hyvlad på alla fyra sidor.

VAD ÄR PLANHYVLING? 

Planhyvlade brädor ger snyggare ytor än vad en vanlig hyvling gör. Planhyvling är den typ av hyvling som företrädelsevis används till trä som ska användas inomhus då resultatet lämpar sig väl för ändamålet. Planhyvling kan ske av både brädor eller större skivor. I ett snickeri är planhyveln, plan- och rikthyveln, ofta en av de mest använda maskinerna. Planhyveln är en slags bearbetningsmaskin som har en stor roterande kutter med knivar. I en planhyvel kan man ange vilken tjocklek den färdighyvlade brädan ska ha, vilket kallas för dimensionshyvling.

SKILLNADEN MELLAN RÅHYVLAT OCH PLANHYVLAT? 

Planhyvlat, förkortat PLH, betyder ju att brädans alla fyra sidor är hyvlade, medan råhyvlat innebär att bara tre av fyra sidor är hyvlade. Den fjärde ohyvlade sidan används till exempel utåt på en husfasad, för att färgen fäster så mycket bättre på en ohyvlad yta än på en hyvlad. Planhyvlade brädor är vanligtvis inte spontade men alltid kvistfria.

NÄR ANVÄNDER MAN PLANHYVLAT VIRKE?

Planhyvlat virke används främst till trädetaljer inomhus och till möbelsnickeri. Planhyvlat kan användas för fönstersmygar, kring dörrar, i övergångar och öppningar och för diverse snickerier.

Planhyvlade brädor lämpar sig bra till fönstersmygar och hyllplan. Furu används ofta till enklare hyllplan men om man väljer träslag som bok, ek eller lärk får man ett hårdare träslag som tål större belastning.

Planhyvlade skivor är ofta använt till matbord och bänkskivor. Om du ska köpa en planhyvlad skiva så behöver du veta vad den ska tåla avseende värme, kyla och fukt men också till vilka användningsområden den ska hålla. Planhyvlade skivor kan vara antingen av ett helt stycke trä eller bestå av stavlimmat trä. I en finare skiva är stavarna eller lamellerna skarvade på längden. Vill man vara säker på att materialet inte ska slå sig bör det vara stavlimmat. Det finns färdiga stavlimmade skivor och hyllplan för gör-det-själv ändamål i olika längder, bredder och tjocklekar att köpa.

Bänkskivor tillverkas i nästan alla träslag. Om en träskiva inte fungerar bra i sammanhanget kan du istället överväga att skaffa en skiva i något kompositmaterial, laminat eller kanske någon stenskiva.

Planhyvlade lister används ofta till finsnickeri och klassas där som standardmaterial.

I VILKA TRÄSLAG KAN MAN KÖPA PLANHYVLAT VIRKE? 

Planhyvlade brädor kan du köpas i flera träslag. De vanligaste är ek, björk, furu och gran, men även lite mer ovanliga träslag kan hittas på välsorterade brädgårdar

VETA MER?

Kontakta din lokala bygghandel så hjälper de dig!